مقاله عنوان فارسی: اسلام و نظریه پایان تاریخ (عنوان عربی: الإسلام ونظریه نهایه التأری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اسلام و نظریه پایان تاریخ (عنوان عربی: الإسلام ونظریه نهایه التأری)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نظریه پایان تاریخ
مقاله تکامل گرایی
مقاله ضدتکامل گرایی
مقاله حاکمیت جهانی دموکراسی لیبرال و حاکمیت جهانی اسلام (کلیدواژه عربی: نظریه نهایه التأریخ
مقاله الرؤیه التکاملیه
مقاله الرؤیه غیر التکاملیه
مقاله الحاکمیه العالمیه
مقاله الدیموقراطیه اللیبرالیه
مقاله حکومه الإسلام العالمیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانا محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
فرجام تاریخ چه خواهد بود؛ آیا بشر به سوی کمال گام برمی دارد، یا اینکه انحطاط را تجربه می کند؟ در این زمینه، دو دیدگاه کلان در فلسفه سیاسی و اجتماعی غرب وجود دارد: یکی، دیدگاه تکامل گرایان، که فرآیند تاریخ را رو به پیشرفت و بهبودی می دانند، همانند هگل، فیلسوف قرن هجدهم و نوزدهم میلادی که نظریه دولت کمال اخلاقی را مطرح می کند. دیگری، دیدگاه ضدتکامل گرایان، که تاریخ بشر را رو به قهقرا می دانند، همانند، ادموند برک، فیلسوف محافظه کار قرن هجدهم میلادی که نظریه بازگشت به سنت را پیشنهاد می کند. فوکویاما در نظریه پایان تاریخ، ادعا می کند که با فروپاشی نظام کمونیسم، آموزه لیبرال دموکراسی عالم گیر خواهد شد.
نظریه های تکامل گرایی، فلسفه سیاسی و اجتماعی غرب، یعنی نظریه پایان تاریخ فوکویاما را بررسی و نقد می کند.
در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نظریه پایان تاریخ فوکویاما از منظر یکی از برجسته ترین دیدگاه های تکامل گرایی اسلامی، یعنی آموزه شیعی مهدویت، به چالش کشیده شده و در پایان، چارچوبی بدیل، یعنی نظریه حاکمیت جهانی اسلام، مطرح شده است.