مقاله عنوان فارسی: اسلام، مدرنیته و حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: الإسلام العصری والحاکمیه الدینیه فی الجمهوریه الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اسلام، مدرنیته و حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: الإسلام العصری والحاکمیه الدینیه فی الجمهوریه الإسلامیه)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اسلام
مقاله مدرنیته
مقاله ولایت فقیه
مقاله لیبرال
مقاله دموکراسی
مقاله عرفی گرایی (کلیدواژه عربی: النظام السیاسی فی الإسلام
مقاله العصرنه
مقاله ولایه الفقیه
مقاله اللیبرالیه الدیموقراطیه
مقاله العلمانیه
مقاله المیول العرفیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
چالش فکری و عملی میان اسلام و غرب، به عنوان دو نظام فکری اصلی در جهان معاصر، همواره در عرصه نظام سازی سیاسی و طرح نظریات مربوط به آن، خود را نشان می دهد، به گونه ای که این دو نظام فکری در چارچوب های گوناگون فلسفی، فقهی و جامعه شناختی، سعی در نقد و به چالش کشیدن یکدیگر دارند. در عصر حاضر، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» مورد نقد جدی مدرنیته غربی و در رأس آن، اندیشه لیبرال ـ دموکراسی در اداره جامعه قرار گرفته است. تبیین سکولاریستی نظام سیاسی اسلام، نقد ساختارها، و تبیین عرفی رفتار نخبگان و گروه های جامعه در نظام سیاسی اسلام، مهم ترین این چالش هاست.