مقاله عنوان فارسی: استعاره صراط و سکولاریسم در اندیشه سیاسی سید قطب (عنوان عربی: استعاره الصراط والعلمانیه فی فکر سید قطب السیاسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های سیاست اسلامی از صفحه ۱۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: استعاره صراط و سکولاریسم در اندیشه سیاسی سید قطب (عنوان عربی: استعاره الصراط والعلمانیه فی فکر سید قطب السیاسی)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سید قطب
مقاله سکولاریسم
مقاله استعاره صراط
مقاله اندیشه سیاسی
مقاله اهل سنت (کلیدواژه عربی: سید قطب
مقاله العلمانیه
مقاله استعاره الصراط
مقاله الفکر السیاسی
مقاله أتباع السنه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این مقاله در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چگونه سید قطب، به منزله یکی از متفکران برجسته اهل سنت و از پرچم داران بیداری در جهان اسلام، که اثر فراوان و ماندگاری بر اندیشمندان و نیز جنبش های جهان اسلام داشته است، بر مبنای استعاره صراط، در دو موقعیت تولید محتوا و تولید تعبیر بیانی، به تحلیل و نقد سکولاریسم پرداخته است (سوال).
از نظر سید قطب، جهان غرب، که اثری انکارناپذیر بر دیگر مناطق دنیا دارد، و نیز جهان اسلام با بحران ناشی از سکولاریسم مواجه اند (فرضیه). در مقاله حاضر، اثبات این فرضیه را از طریق تحلیل محتوا و شیوه تفسیری پی گرفته (روش) و در پی نشان دادن نیروی نجات بخش اسلام برای رهایی از بحران سکولاریسم بوده ایم (هدف). اثبات نقش بی بدیل اسلام و خیزش اسلامی در ترسیم آینده جهان از نتایجی است که در این مقاله بدان دست یافته ایم (یافته ها).