مقاله عنوان فارسی: ارزیابی سیاست های اجتماعی – جمعیتی سالمندی فعال در ایران و چالش های فرا رو (عنوان عربی: تقییم السیاسات الاجتماعیه – السکانیه للکهوله الفعاله فی إیران، والتحدیات الموجوده أمامها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ارزیابی سیاست های اجتماعی – جمعیتی سالمندی فعال در ایران و چالش های فرا رو (عنوان عربی: تقییم السیاسات الاجتماعیه – السکانیه للکهوله الفعاله فی إیران، والتحدیات الموجوده أمامها)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سالمندی فعال
مقاله رویکرد بین نسلی
مقاله رویکرد جامعه محور (کلیدواژه عربی: الکهوله الفعاله
مقاله التوجه الشامل لنطاق الأجیال
مقاله التوجه ذو المحور الاجتماعی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطیع حق شناس نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هرچند درحال حاضر، شمار سالمندان درصد کمتر جمعیت کشور را شامل می شود، فزونی سرعت رشد این گروه در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و نیز پیش بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعیت ۶۰ سال و بیشتر) در سال های آتی، لزوم برنامه ریزی آینده نگرانه ای برای کنترل مسائل این گروه، که شامل نیازهای دارویی، نگه داری و مراقبت از آنان و… باشدع توجیه پذیر است.