مقاله عنوان فارسی: ارزیابی دیدگاه ملاصدرا و کرکگور درباره صیرورت انسان (عنوان عربی: تقییم نظر الملاصدرا و کرکگور حول صیروره الإنسان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۸۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ارزیابی دیدگاه ملاصدرا و کرکگور درباره صیرورت انسان (عنوان عربی: تقییم نظر الملاصدرا و کرکگور حول صیروره الإنسان)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: صیرورت
مقاله نفس
مقاله بدن
مقاله اختیار
مقاله ایمان (کلیدواژه عربی: الصیروره
مقاله النفس
مقاله البدن
مقاله الإختیار
مقاله الإیمان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بی گمان مساله توجه به انسان و عدم ثبات ذات او از محوری ترین مباحث فلسفی نزد ملاصدرا و کرکگور است. شاید این نقطه اشتراک، مهم ترین شباهت میان این دو اندیشمند نیز باشد. اگر به کل آثار هر دو متفکر نظر افکنده شود، بی گمان خواننده به این نتیجه می رسد که یکی از اهداف آن ها، آسیب شناسی ذات انسان و سپس تاسیس نظامی است تا براساس آن، بتوان راه رسیدن به وجود حقیقی انسان را به دست آورد. البته نمی توان انکار کرد که تمام فیلسوفان پیش از آنها، به انسان و توانایی های او توجه ویژه ای داشته اند؛ اما نوع نگاه این دو اندیشمند با دیدگاه های پیشینیان خود کاملا متفاوت به نظر می رسد.
از این رو، نوشتار پیش رو بر آن است تا شباهت ها و تفاوت های دیدگاه این دو متفکر در زمینه سیلان وجودی انسان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.