مقاله عنوان فارسی: ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی (عنوان عربی: تقییم «التحول النفسی والمعنوی» فی معالجه المراجعین المتدینین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۴۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ارزیابی «تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی (عنوان عربی: تقییم «التحول النفسی والمعنوی» فی معالجه المراجعین المتدینین)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تحول روانی معنوی
مقاله درمانگری مذهبی
مقاله مراجعان مذهبی
مقاله آسیب شناسی روانی معنوی (کلیدواژه عربی: التحول النفسی والمعنوی
مقاله العلاج الدینی
مقاله المراجعان المتدینین
مقاله معرفه الاضرار النفسیه والمعنویه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فاکر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش این است که جایگاه«ارزیابی تحول روانی ‐ معنوی» در درمانگری مراجعان مذهبی را معلوم و ابزار سنجش آن را معرفی نماید و رابطه تحول روانی معنوی با سلامت روان را نیز بررسی کند.
به این منظور، معیارهای تشخیصی «تحول روانی ‐ معنوی»، تنظیم و برای سنجش آن، ابزاری عینی تدارک دیده شد. سپس برای مطالعه اولیه بر روی تعداد ۳۲۴ نفر از دانشجویان مقطع لیسانس اجرا گردید. همزمان برای بررسی سلامت عمومی روانی از پرسشنامه «GHQ» و برای بررسی روایی ملاک از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت استفاده شد.
نتایج نشان داد که پرسشنامه سنجش تحول روانی معنوی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است. همچنین رابطه مثبت معناداری بین سلامت روانی و مراحل تحول روانی معنوی به دست آمد.
استفاده از این ابزار برای مراجعان مذهبی به ارزیابی نسبتا دقیق از نشانه های مربوط به «تحول روانی ‐ معنوی» منتهی شده و به تشخیص آسیب دیدگی روانی ‐ معنوی عمقی فرد، کمک می کند.