مقاله عنوان فارسی: اداه التعریف «ال» فی اللغتین العربیه والعبریه (عنوان عربی: أداه التعریف «أل» فی اللغتین العربیه والعبریه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها از صفحه ۴۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اداه التعریف «ال» فی اللغتین العربیه والعبریه (عنوان عربی: أداه التعریف «أل» فی اللغتین العربیه والعبریه)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: زبان عربی
مقاله زبان عبری
مقاله ال
مقاله لام تعریف
مقاله «הַל» (کلیدواژه عربی: العربیه
مقاله العبریه
مقاله «ال»
مقاله لام التعریف
مقاله «הַל»)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی نیا سیدمحمدرضی
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی امیرصالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
دو زبان عربی و عبری از خانواده زبان های سامی هستند که ریشه های مشترک واژگانی و نحوی بسیاری با هم دارند. مطالعه تطبیقی ساختار دستوری و واژگانی هریک از این دو زبان، ما را در فهم بهتر و عمیق تر آن ها یاری می رساند. یکی از مسائل مورد مناقشه در نحو عربی، حرف تعریف «ال» است که از آن به «لام التعریف» تعبیر می کنند. نحویان درباره ساختار این حرف اتفاق نظر ندارند و در این مورد که آیا باید هر دو حرف «الف و لام» را حرف های اصلی تشکیل دهنده این کلمه دانست یا تنها یکی از آن دو اصلی است و دیگری زائد، اختلاف نظر دارند. نگارنده در این مقاله سعی دارد تا با بررسی تطبیقی بین حرف تعریف عربی «ال» و معادل عبری آن یعنی «הַל» (/hal/) به تصویر صحیحی از ساختار این حرف دست یابد و در خصوص زیادت و عدم زیادت الف و لام به نتیجه قابل اعتمادی برسد.