مقاله عنوان فارسی: اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه (عنوان عربی: الاخلاق والسیاسه فی الحکمه المتعالیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های سیاست اسلامی از صفحه ۶۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه (عنوان عربی: الاخلاق والسیاسه فی الحکمه المتعالیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق
مقاله سیاست
مقاله حکمت
مقاله شریعت
مقاله حکمت متعالیه (کلیدواژه عربی: الاخلاق
مقاله السیاسه
مقاله الحکمه
مقاله الشریعه
مقاله الحکمه المتعالیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیخا نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هر چند تاکنون در باب رابطه اخلاق و شریعت و نیز ارتباط متقابل آن دو با علوم گوناگون، از جمله سیاست، پژوهش های بسیاری صورت گرفته، تصویر روشنی از ارتباط اخلاق و سیاست در پرتو شریعت، برای حل ابهامات موجود، ارائه نشده است. در این خصوص، ملاصدرای شیرازی، برای نشان دادن نسبت اخلاق و سیاست، دستگاه فلسفی ویژه ای بنا نهاد (حکمت متعالیه)، که جامع عقل و وحی بود، هر چند باید به این سوال پاسخ داد که او چگونه توانست به این امر توفیق یابد (سوال). در حکمت متعالیه، اخلاق، به دلیل سیراب شدن از دو منبع عقل و وحی، دارای قابلیت لازم برای ارتباط یافتن با سیاست است (فرضیه).
بررسی ارتباط حکمت و شریعت در حکمت متعالیه و سپس واکاوی رابطه اخلاق و سیاست راهی برای سنجش فرضیه مقاله حاضر است (روش). در این مقاله درصدد بوده ایم نشان دهیم اخلاق برخاسته از دو منبع حکمت و شریعت، با نگاهی جامع به ابعاد انسان و جامعه، می تواند نویدبخش مدینه فاضله باشد (هدف). لزوم توجه هم زمان به حکمت، شریعت، اخلاق، انسان و جامعه، به منزله لوازم دستیابی به مدینه فاضله، از نتایجی است که در این مقاله بدان دست یافته ایم (یافته ها).