مقاله عنوان فارسی: اخلاق و جایگاه آن در سیاست خارجی لیبرالی (عنوان عربی: مکانه الأخلاق فی السیاسه الخارجیه اللیبرالیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۲۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اخلاق و جایگاه آن در سیاست خارجی لیبرالی (عنوان عربی: مکانه الأخلاق فی السیاسه الخارجیه اللیبرالیه)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: لیبرالیسم
مقاله سیاست
مقاله اخلاق
مقاله نژادپرستی
مقاله سودگرایی (کلیدواژه عربی: اللیبرالیه
مقاله السیاسه الخارجیه
مقاله الأخلاق
مقاله العنصریه
مقاله النفعیه
مقاله العنف
مقاله الخداع)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی منش حمزه علی
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
لیبرالیسم پرنفوذترین مکتبی است که امروزه جمع زیادی از حکومت ها، به ویژه حکومت های غربی، از آن تبعیت می کنند. لیبرالیسم بر اساس جهان بینی و انسان شناسی اعتقادی خودش، معرف غایات و همچنین معرف بایدها و نبایدها و روش عملی است که به صورت آشکاری در جهت دهی به عمل فرد و حکومت تاثیر بارزی دارد. در این مقاله، تلاش شده است با نگاه اجمالی به انسان شناسی، غایت شناسی و روش شناسی لیبرالی، جایگاه اخلاق انسانی در سیاست خارجی لیبرالی شناسایی شود. برای این منظور، عناصر اصلی سیاست خارجی لیبرالی معرفی شده است. این عناصر عبارت است از: نژاد پرستی، سودگرایی، فریب و خشونت. به دلیل آنکه عقلانیت لیبرالی در عرصه سیاست خارجی از این عناصر تشکیل شده، لازم است برای دست یازیدن به هرگونه تحلیل درست و واقع بینانه از اقدام ها و فعالیت های دولت های لیبرال در عرصه روابط بین الملل، استلزامات عناصر یاد شده را مد نظر داشته باشیم. در غیر این صورت، با توجه به تصویر اخلاقی و مثبتی که لیبرالیسم از خود نشان داده، رسیدن به یک تحلیل واقعی، دور از انتظار است.