مقاله عنوان فارسی: اخلاق معاشرت در حکومت مهدوی با محوریت دو مولفه تربیت اخلاقی و عدالت ورزی (عنوان عربی: أخلاق المعاشره فی ظل حکومه المهدی، مکونا التربیه الأخلاقیه و العداله نموذجا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اخلاق معاشرت در حکومت مهدوی با محوریت دو مولفه تربیت اخلاقی و عدالت ورزی (عنوان عربی: أخلاق المعاشره فی ظل حکومه المهدی، مکونا التربیه الأخلاقیه و العداله نموذجا)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق معاشرت
مقاله امام مهدی (ع)
مقاله تربیت اخلاقی
مقاله اخلاق نبوی
مقاله عدالت ورزی (کلیدواژه عربی: أخلاق المعاشره
مقاله الإمام المهدی
مقاله التربیه الأخلاقیه
مقاله الأخلاق النبویه
مقاله العداله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
انسان معاصر که در عرصه های معرفتی به دلیل گسست ها و خلاهای پیش آمده دچار سرگردانی اخلاقی گردیده، به دنبال یافتن معنای زندگی در معاشرت های اجتماعی است. اخلاق معاشرت یکی از ساحت های اخلاق کاربردی است که در گستره مسوولیت در مقابل دیگران معنا می یابد، ساحتی که بیانگر وظایف اجتماعی انسان در قبال همنوعان خویش است.
دولت مهدوی بنابر نص صریح احادیث عهده دار اکمال اخلاق است که نمود اصلی آن با توجه به این دست احادیث، با فضای عمومی جامعه مرتبط است.
در این پژوهش تربیت اخلاقی و عدالت ورزی به عنوان دو متغیر اساسی حکومت دینی ازجمله مباحث مربوط به اخلاق معاشرت مهدوی است که در سخنان معصومین مورد توجه قرار گرفته است.
در پژوهش پیش رو پس از تحلیلی درباره مکتب جامعه گرایی غرب، اخلاق معاشرت و انواع مسوولیت، به صورت مورد پژوهی دو مساله تربیت اخلاقی و عدالت ورزی بررسی خواهد شد.