مقاله عنوان فارسی: اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری (عنوان عربی: الإجماع و دوره فی استنباط الأحکام الجرائیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری (عنوان عربی: الإجماع و دوره فی استنباط الأحکام الجرائیه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اجماع
مقاله استنباط
مقاله احکام کیفری
مقاله ادله احکام (کلیدواژه عربی: الاجماع
مقاله الاستنباط
مقاله الاحکام الجزائیه
مقاله أدله الأحکام)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساریخانی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابایی بنی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مساله می تواند شان اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مساله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.