مقاله عنوان فارسی: اثر پدیده سالمندی بر رشد اقتصادی (عنوان عربی: تأثیر ظاهره الکهوله علی النمو الاقتصادی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اثر پدیده سالمندی بر رشد اقتصادی (عنوان عربی: تأثیر ظاهره الکهوله علی النمو الاقتصادی)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: رشد اقتصادی
مقاله جمعیت
مقاله ساختار سنی
مقاله حداقل مربعات معمولی (OLS) (کلیدواژه عربی: النمو الاقتصادی
مقاله السکان
مقاله الهیکل السنی
مقاله الحد الأدنی للمربعات المتعارفه (OLS))

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
رشد اقتصادی مهم ترین پارامتر برای تعیین پیشرفت و میزان توسعه یافتگی هرکشور است. در همه مدل های رشد اقتصادی نیروی انسانی به مثابه یک پارامتر مهم بیان شده است؛ از این رو، متغیرهای جمعیتی نقشی مهم در رشد اقتصادی کشورها دارند. در کشور ایران طی چند دهه اخیر، متغیر های جمعیتی دستخوش نوسانات شدیدی شده است، بیش زایی دهه شصت، کاهش چشمگیر نرخ باروری دهه هفتاد و ادامه و تشدید آن در دهه هشتاد سبب تغییر ساختار سنی کشور شده است. در این پژوهش می کوشیم اثر این تغییرات را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع، تولید ملی تابعی از سرمایه و نیروی کار در نظر گرفته شده است و بر مبنای تابع تولید کاب ـ داگلاس و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مدل برآورد می شود. نتایج نشان دهنده اثر مثبت سرمایه و نیروی کار فعال و اثر منفی نیروی کار بازنشسته بر رشد اقتصادی است، اگر رشد سالمندی یک درصد افزایش یابد، با توجه به ثبات دیگر شرایط، به طور متوسط رشد اقتصادی ۰٫۱ درصد کاهش می یابد.