مقاله عنوان فارسی: اثبات وحدت حقه و نفی وحدت عددی خداوند در پرتو عقل و نقل (عنوان عربی: إثبات الوحده الحقه ونفی وحده الله العددیه علی ضوء العقل والنقل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اثبات وحدت حقه و نفی وحدت عددی خداوند در پرتو عقل و نقل (عنوان عربی: إثبات الوحده الحقه ونفی وحده الله العددیه علی ضوء العقل والنقل)
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: وحدت عددی
مقاله وحدت حقه حقیقی
مقاله بسیط الحقیقه
مقاله صرف الشی (کلیدواژه عربی: الوحده العددیه
مقاله الوحده الحقه الحقیقیه
مقاله بسیط الحقیقه
مقاله صرف الشیء)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
توحید ذاتی دارای دو شعبه است: الف) بساطت و نفی جزء (احدیت)؛ ب) نفی شریک (واحدیت). برداشت غالب متکلمین و فلاسفه پیش از شیخ اشراق و صدرالمتالهین از واحدیت خداوند، وحدت عددی بوده و دست کم به حقیقت وحدت حقه واجبیه واجب الوجود تصریح نکرده اند. مطابق آیات، روایات و براهین عقلی، وحدت خداوند از سنخ وحدت عددی نیست؛ زیرا وحدت عددی چند ویژگی دارد: ۱٫ امکان فرض تکثر؛ ۲٫ امکان وقوع تکثر؛ ۳٫٫محدودیت وجودی و ماهیت داری؛ ۴٫ انتفاء معیت با همه اشیا و انتفاء احاطه قیومی به همه اشیا؛ ۵٫ فقدان کمالات همه اشیا؛ ۶٫ اتصاف پذیری به قلت. بنابراین چون این ویژگی ها در ذات الهی موجود نیستند، وحدت خداوند وحدت عددی نیست.
وحدت حقه واجبیه و نفی وحدت عددی از واجب الوجود با تمسک به دو برهان «بسیط الحقیقه کل الاشیاء» که توسط صدرالمتالهین و برهان «صرف الشیئ لایتثنی و لایتکرر» که توسط شیخ اشراق پی افکنده شده، قابل اثبات است.