مقاله عنوان فارسی: ابومسلم خراسانی و دلایل عناد او با داعیان عباسی (عنوان عربی: أسباب العداء لأبی مسلم الخراسانی من قبل الدعاه العباسیین القدامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ابومسلم خراسانی و دلایل عناد او با داعیان عباسی (عنوان عربی: أسباب العداء لأبی مسلم الخراسانی من قبل الدعاه العباسیین القدامی)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابومسلم
مقاله داعیان
مقاله لاهز
مقاله سلیمان
مقاله سرداران عرب
مقاله بومیان خراسان (کلیدواژه عربی: أبو مسلم الخراسانی
مقاله الدعاه إلی العباسیه
مقاله لاهز بن سلیمان
مقاله زعماء العرب
مقاله أهل خراسان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از اقدامات عجیب ابومسلم خراسانی، نابودی داعیان سرشناس و قدیمی عباسی همچون ابوسلمه خلال، سلیمان بن کثیر، ولاهزبن قریظ بود. ابومسلم خراسانی خود صاحب دعوت نامیده می شد. وی در زمان آشکار شدن قیام عباسیان در خراسان، ریاست آن را بر عهده داشت. وی از هوشی فوق العاده برخوردار بود و اقداماتش را با برنامه های حساب شده انجام می داد. این مقاله بر آن است که برنامه ها، انگیزه ها و اهداف ابومسلم خراسانی را از نابودی داعیانی که از خودش سابقه بیشتری در دعوت و نهضت عباسی داشتند، تحلیل و تبیین نماید. برده بودن ابومسلم خراسانی در دوران نوجوانی و خریده شدن وی توسط داعیان و تقدیم نمودن او به امام عباسی، موجب شده بود تا داعیان کهنه کار عباسی، حتی در دوران اوج عظمت و شهرت ابومسلم، وی را مهم ندانند. این مساله موجب کینه ابومسلم و نابودی آنان توسط وی در زمان عزت و اقتدار سردار سیاه جامگان گردید.