مقاله عنوان فارسی: ابن سینا از دیدگاه فلاسفه اندلس (عنوان عربی: ابن سینا من وجهه نظر فلاسفه الأندلس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ابن سینا از دیدگاه فلاسفه اندلس (عنوان عربی: ابن سینا من وجهه نظر فلاسفه الأندلس)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابن سینا
مقاله ابن باجه
مقاله ابن طفیل
مقاله ابن رشد
مقاله اندلس
مقاله حکمت مشرقیه (کلیدواژه عربی: ابن سینا
مقاله ابن باجه
مقاله ابن طفیل
مقاله ابن رشد
مقاله الأندلس
مقاله الحکمه المشرقیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکرالهی نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
رونق نسبی فلسفه در اندلس دوره اسلامی، اواخر قرن پنجم و قرن ششم، است؛ یعنی زمانه زندگی سه فیلسوف برجسته اندلسی ابن باجه، ابن طفیل و ابن رشد که پس از ابن سینا زندگی می کنند. در این دوره چهار برداشت از آرای ابن سینای فیلسوف در اندلس دیده می شود. جریان مخالف فلسفه که کتاب های فلاسفه از جمله ابن سینا را محدود، بلکه از بین می برد. موافقان فلسفه سه گروه اند؛ بعضی او را جدی نمی گیرند و در آثار خود نامی از او نمی برند. یک گروه در او چهره فیلسوفی را می بینند که به مکاشفات اهمیت می دهد و چهره واقعی او را همین جنبه می دانند و سرانجام گروه سوم روش او را جدلی می دانند که فلسفه را در جهت کلامی سوق می دهد. ابن باجه به او بی توجه، ابن طفیل او را فیلسوف عارف و ابن رشد او را متکلمی جدلی می داند. فشار بر فلاسفه و فلسفه ورزی در آن روزگار و به تبع آن کم رونقی فلسفه باعث عدم شناخت دقیق ابن سینا شده بود.