مقاله عنوان فارسی: ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق (عنوان عربی: الإبراء فی الحقوق الطبیه من منظر الفقه و الحقوق الاسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق (عنوان عربی: الإبراء فی الحقوق الطبیه من منظر الفقه و الحقوق الاسلامیه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابراء
مقاله پزشک
مقاله ضمان
مقاله رضایت
مقاله بیمار (کلیدواژه عربی: الإبراء
مقاله الطبیب
مقاله الضمان
مقاله الرضا
مقاله المریض)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدیمی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: داورزنی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقا ضامن بدانیم، از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود. هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سوالاتی از قبیل: آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می نماید و از عمل وی خساراتی به بار می آید ضامن است؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.