مقاله عنوان فارسی: آینده پژوهی در پرتو انتظار پویا با تاکید بر کارکرد وحدت امت اسلامی (عنوان عربی: الدراسات المستقبلیه فی ظل عملیه الإنتظار الحرکی من خلال التاکید علی ثمرات الوحده الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در انتظار موعود از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: آینده پژوهی در پرتو انتظار پویا با تاکید بر کارکرد وحدت امت اسلامی (عنوان عربی: الدراسات المستقبلیه فی ظل عملیه الإنتظار الحرکی من خلال التاکید علی ثمرات الوحده الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مهدویت
مقاله آینده پژوهی
مقاله انسجام اجتماعی
مقاله وحدت اسلامی
مقاله مسلمانان (کلیدواژه عربی: المهدویه
مقاله الدراسات المستقبلیه
مقاله الإنسجام الإجتماعی
مقاله الوحده الإسلامیه
مقاله المسلمون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
امروزه، «آینده پژوهی»، به عنوان دانش شناخت و شکل دهی به آینده، جایگاه مهمی در دنیا پیدا کرده و به عرصه های مختلف زندگی انسان ها وارد شده است. آینده مطلوب، بر اساس آموزه های اکثر ادیان و مذاهب، در ظهور منجی قابل تحقق است و در اسلام، آموزه مهدویت به عنوان مهم ترین بعد آینده پژوهی قلمداد می شود. مقاله حاضر، با روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف تعمیق و تثبیت جایگاه آینده پژوهی دینی بر اساس آموزه مهدویت و بررسی نقش مهدویت در آینده پژوهی و شکل دهی به آینده مطلوب؛ نقش آینده پژوهی و کارکردهای فرهنگی اجتماعی آن، بویژه کارکرد وحدت امت اسلامی را، به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای این عرصه، در جهت زمینه سازی تحقق شرایط ظهور، پی جویی کرده و آینده جهان را بر اساس تبیینی که از آموزه مهدویت متبادر می شود، مورد کاوش قرار می دهد. بررسی های انجام شده حاکی از این است که وحدت اسلامی زمانی شکل می گیرد که افرادی با اهداف و آرمان های مشترک، رویکرد واحدی اتخاذ کنند. دستیابی به جامعه برتر و موعود ادیان و رسیدن به سعادت و کمال، آرمان تمام انسان های موحد است و این، زمانی محقق می شود که همه یکتاپرستان عدالت خواه، در صف واحدی قرار گرفته و با پیوستن به حکومت جهانی مهدوی، تحت رهبری موعود قرار گیرند. در نتیجه می توان گفت این آرمان مشترک، در سایه وحدت اسلامی به دست می آید.