مقاله عنوان فارسی: آینده پژوهی تغییرات جمعیتی ایران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ (عنوان عربی: دراسه مستقبلیه للتغییرات السکانیه فی إیران منذ عام ۱۳۹۰ش. حتی ۱۴۲۰ش.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۲۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: آینده پژوهی تغییرات جمعیتی ایران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ (عنوان عربی: دراسه مستقبلیه للتغییرات السکانیه فی إیران منذ عام ۱۳۹۰ش. حتی ۱۴۲۰ش.)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: پیش بینی جمعیت
مقاله نیروی کار
مقاله سالمندی
مقاله تعداد جمعیت (کلیدواژه عربی: توقع الکثافه السکانیه
مقاله الأیدی العامله
مقاله الکهوله
مقاله عدد النسمات)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشفق محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
موضوع این مقاله آینده شناسی جمعیت ایران است. روش تحقیق، تحلیل جمعیتی و اسنادی است. جدید ترین پیش بینی های جمعیتی (۲۰۱۲) بخش جمعیت سازمان ملل برای کشورهای دنیا نشان می دهد که جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سه گانه سازمان ملل، یعنی حد پایین، حد متوسط و حد بالا، تا سال ۱۴۲۰ به ترتیب، ۸۷٫۷، و ۱۰۶ میلیون نفر خواهد شد. بر اساس سناریوی تعدیل شده که نویسندگان مقاله طراحی کرده اند، شمار جمعیت ایران تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۹۱ میلیون نفر خواهد رسید.
نتایج به دست آمده نشان می دهد باروری زیر سطح جانشینی (کمتر از ۲٫۱ فرزند زنده برای هر مادر) در ایران تداوم خواهد داشت که این خود لزوم برنامه ریزی آینده نگرانه را برای مدیریت سالمندی در کشور روشن می سازد. بهبود و استحکام بنیان خانواده و ترویج ارزش های دینی و اسلامی که بیشتر خانواده محور هستند، به ارتقای سطح باروری و ترمیم هرم سنی جمعیت کمک خواهد کرد.