مقاله عنوان فارسی: آموزه توحید ربوبی در سوره قلم (عنوان عربی: مبدأ التوحید الربوبی فی سوره القلم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: آموزه توحید ربوبی در سوره قلم (عنوان عربی: مبدأ التوحید الربوبی فی سوره القلم)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سوره قلم
مقاله آیات مکی
مقاله توحید
مقاله توحید ربوبی
مقاله توحید الوهی (کلیدواژه عربی: سوره القلم
مقاله الآیات المکیه
مقاله التوحید
مقاله التوحید الربوبی
مقاله التوحید الالوهی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی گونیانی قمر
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزادگان فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: راد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اصلی ترین هدف خداوند از نزول قرآن کریم هدایت انسان هاست و اساسی ترین آموزه در این مسیر توحید می باشد که پایه تمام تعالیم دیگر قرآن است و غایت آن رساندن انسان ها به سعادت است. اساس معرفت توحیدی در تحقق این هدف، توحید الوهی می باشد که بر توحید ربوبی استوار است. برای اینکه این آموزه به شکل صحیح در اختیار مردم هر عصری قرار گیرد باید به رصد نحوه آموزش توحید ربوبی خداوند به بندگان، در سوره های نخستین قرآن که بر این آموزه تاکید بیشتری شده است، پرداخت. به همین جهت در این مقاله سعی بر آن است تا شاخصه های توحید ربوبی پروردگار و همچنین شیوه های بیان آنها و نحوه هدایت بشر به سوی این آموزه مورد کنکاش قرار گیرد تا الگویی از آن استخراج گردد.