مقاله عنوان فارسی: آزادی عقیده و ارتداد (عنوان عربی: حریه العقیده و الارتداد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: آزادی عقیده و ارتداد (عنوان عربی: حریه العقیده و الارتداد)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اسلام
مقاله آزادی عقیده
مقاله آزادی فکر و اندیشه
مقاله ارتداد
مقاله مرتد (کلیدواژه عربی: الاسلام
مقاله الحریه الدینیه
مقاله حریه الفکر
مقاله الارتداد
مقاله المرتد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقی زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
برخی با توجه به آیاتی از قرآن آزدی عقیده را از جمله آزادی های اساسی انسان در اسلام می دانند، در همین راستا، مجازات بسیار سنگینی که اسلام برای شخص مرتد، در نظر گرفته است را با این آزادی منافات می بینند. در این مقاله به نقد و بررسی آن پرداخته شده است. روش تحقیق در این بحث مرکب از توصیفی و تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و از ابزار فیش برداری سود جسته شده است، و در آخر نتیجه گرفته شده که مجازات مرتد از جهت تحقق موضوع و اجرای آن بسیار محدود و تحت شرایط خاص از جمله: عناد داشتن و درصدد تضعیف باورهای دینی بودن انجام می گیرد و نیز فلسفه قتل مرتد به جهت تغییر عقیده او نیست تا منافاتی با آزادی عقیده داشته باشد، بلکه به جهت جلوگیری از پیامدهای مخرب ارتداد از جمله تزلزل عقاید مسلمانان، تضعیف نظام اسلامی، تجاوز به حقوق دیگران و… می باشد.