مقاله عنوان عربی: تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی (عنوان فارسی: تنوع شیوه ها در گفتمان ادبی اسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها از صفحه ۱۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: عنوان عربی: تنوع الأسالیب فی الخطاب الإسلامی الأدبی (عنوان فارسی: تنوع شیوه ها در گفتمان ادبی اسلامی)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه عربی: الخطاب الأدبی الإسلامی
مقاله القرآن
مقاله الحدیث
مقاله المتلقی
مقاله الفنون الأدبیه (کلیدواژه فارسی: انواع ادبی
مقاله شیوه های گفتار
مقاله فنون ادبی
مقاله قرآن و حدیث
مقاله گفتمان ادبی اسلامی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.