مقاله عنوان عربی: باثولوجیا رسائل قسم اللغه العربیه خلال خمسین عاما منذ تأسیسه عام ۱۳۴۱ حتی نهایه عام ۱۳۹۱ ه.ش، دراسه إحصائیه وصفیه نقدیه (عنوان فارسی: آسیب شناسی پایان نامه های گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم قرن فعالیت از سال تاسیس در سال ۱۳۴۱ تا پایان سال ۱۳۹۱ ش (بررسی آماری، توصیفی، نقدی)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع و صیف ۱۴۳۴ در بحوث فی اللغه العربیه و آدابها از صفحه ۴۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: عنوان عربی: باثولوجیا رسائل قسم اللغه العربیه خلال خمسین عاما منذ تأسیسه عام ۱۳۴۱ حتی نهایه عام ۱۳۹۱ ه.ش، دراسه إحصائیه وصفیه نقدیه (عنوان فارسی: آسیب شناسی پایان نامه های گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم قرن فعالیت از سال تاسیس در سال ۱۳۴۱ تا پایان سال ۱۳۹۱ ش (بررسی آماری، توصیفی، نقدی))
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه عربی: باثولوجیا
مقاله الرسائل
مقاله الأطروحات
مقاله اللغه العربیه و آدابها
مقاله جامعه أصفهان (کلیدواژه فارسی: آسیب شناسی
مقاله پایان نامه ها
مقاله زبان و ادبیات عربی
مقاله دانشگاه اصفهان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنعلیان سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: ابن الرسول سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده عربی:
نظرا لأهمیه معرفه أسبقیه البحث فی کل قسم و ضروره باثولوجیا البحوث السابقه لرقی المستوی العلمی لذاک القسم، تستهدف هذه المقاله إلی دراسه رسائل جامعه أصفهان و أطاریحها فی قسم اللغه العربیه و آدابها خلال خمسین عاما منذ تأسیسه عام ۱۳۴۱ حتی الآن عام ۱۳۹۱ ه.ش، مستخدمه المنهج الوصفی التحلیلی والإحصائی. ویشمل المجتمع الإحصائی للبحث علی ۲۸۹ رساله، ۲۳ منها فی ماجستیر ترجمه اللغه العربیه، و ۳۱ أطروحه فی مرحله الدکتوراه. واهتم البحث هذا بإحصاء الباحثین فی المستویات الدراسیه المختلفه من حیث الجنس، ولغه الرسائل، و نوعها، و موضوعها.
ولا یخامرنا شک فی أن مثل هذا البحث قد یؤدی إلی اطلاع باحثی اللغه العربیه وآدابها علی البحوث ویبعدهم عن الموضوعات المکرره.
من أهم ما حصل البحث علیه هو أن هذا الکم الهائل من الرسائل لو دل علی شیء لیدل علی اهتمام الأساتذه والطلبه فی قسم اللغه العربیه بجامعه أصفهان بالبحث العلمی والأدبی، ولکن قد وجد هناک بعض المشاکل التی تعانی منها الرسائل منها: الأخطاء فی عناوین الرسائل، عدم المناسبه بین عنوان الرساله وفحواها، عدم الاهتمام بکتابه الملخص للرساله.