مقاله عنوان عربی: القیم الأخلاقیه للشنفری فی لامیه العرب (عنوان فارسی: ارزش های اخلاقی شنفری در قصیده لامیه العرب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع و صیف ۱۴۳۴ در بحوث فی اللغه العربیه و آدابها از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: عنوان عربی: القیم الأخلاقیه للشنفری فی لامیه العرب (عنوان فارسی: ارزش های اخلاقی شنفری در قصیده لامیه العرب)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه عربی: الصعلوک
مقاله الشنفری
مقاله لامیه العرب
مقاله القیم الأخلاقیه (کلیدواژه فارسی: صعلوک
مقاله شنفری
مقاله لامیه العرب
مقاله ارزش های اخلاقی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی نجف آبادی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده عربی:
یتناول البحث القیم التی تحلی بها الشنفری، محاولا تبیین نفسیه الشاعر من خلال دراسه أبیاته الأخلاقیه دراسه وصفیه – تحلیلیه، و تقدیم صوره موجزه عن معاناته النفسیه، متأثرا بحدیث مشهور ینبیء عن مدی أهمیه شعره و مدی التزام الشاعر بالشیم الأخلاقیه، والحدیث: «علموا أولادکم لامیه العرب، فإنها تعلمهم مکارم الأخلاق»، ساعیا إلی معرفه مدی صحه الحدیث بدراسه الأخلاق السامیه الکامنه فی شعره، معولا علی نهج خاص فی تقسیم أشعار الشنفر ی الأخلاقیه.