مقاله عنوان اثر پلاسمای غنی از پلاکت در درمان کندرومالاسی پاتلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: عنوان اثر پلاسمای غنی از پلاکت در درمان کندرومالاسی پاتلا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاکت غنی از پلا کت
مقاله کندرومالاسی پاتلا
مقاله زانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک ورز مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شایسته آذر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نسب محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درد قدامی زانو یکی از اختلالات شایع در جوانان و بالغین می باشد. نظر بر آن است که کندرومالاسی پاتلا می تواند علت اصلی آن باشد. علی رغم اقدامات درمانی مختلف هم چنان درمان کندرومالاسی پاتلا غیرقطعی بوده و در اکثریت مواقع مقاوم به درمان می باشند. لذا ارائه راهکار درمانی مناسب و جدید دراین رابطه ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه مقایسه اثرات درمان با PRP با فیزیوتراپی می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش کار آزمایی بالینی غیر تصادفی بر روی ۶۰ بیمار مبتلا به کندرو مالاسی پاتلا و درد قدام زانو انجام شد. ۳۰ بیمار تحت درمان فیزیوتراپی و ۳۰ بیمار تحت تزریق داخل مفصلی PRP قرار گرفته و بررسی شدند. پیامد اصلی مورد بررسی درد بیماران بود که با مقیاس VAS (Visual Analogue Score) سنجیده شد و عوارض احتمالی نیز ثبت گردید.
یافته ها: تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر سن، جنس و سمت زانوی مبتلا وجود نداشت (p<0.05). از نظر مدت درد قبل از درمان تفاوت معنی دار بین دو گروه وجود داشت (p<0.05). از نظر میزان درد و بهبود علایم در زمان پیگیری بعد از ۴۵ روز گروه فیزیوتراپی بهبود قابل توجهی نسبت به گروه PRP نشان داد (p<0.05). عوارض قابل توجهی ناشی از درمان در دو گروه دیده نشد.
استنتاج: در پایان پیگیری بیماران درمان در گروه فیزیوتراپی نتیجه بخش تر بودیعنی میزان کاهش درد و بهبود علایم در این گروه بهتر از گروه تزریق PRP بود.