مقاله عناصر فرهنگ ایرانی در هشت بهشت ادریس بدلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: عناصر فرهنگ ایرانی در هشت بهشت ادریس بدلیسی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادریس بدلیسی
مقاله هشت بهشت
مقاله عثمانی
مقاله فرهنگ
مقاله عناصر فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک زاد مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که یکی از بزرگترین عوامل پیشرفت یک ملت، روابط موجود بین اقوام و ملل است. بیشتر از آنچه که مناسبات نژادی اقوام مختلف، محیط طبیعی و جغرافیایی در پیشرفت یا عقب ماندگی ملتی تاثیر داشته باشد، مناسبات آن ملت با سایر ملل در طول تاریخ خویش می تواند بیشترین تاثیر را در پیشرفت یا عقب ماندگی آن ملت داشته باشد. قرن نهم و دهم ه. ق (قرن پانزدهم و شانزدهم م.) یکی از دوره های درخشان فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در عثمانی است. ادریس بدلیسی از نثرنویسان مهم این دوره، معاصر سلطان یعقوب آق قویونلو در ایران و سپس شاه اسماعیل صفوی و سلطان بایزید دوم و اوایل سلطنت سلطان سلیم اول در عثمانی بوده است. مهم ترین اثر ادریس بدلیسی درباره تاریخ عثمانی و شناخته ترین اثر در بین تمام آثارش، کتاب «هشت بهشت» است. هم خود اثر و هم عنوان آن به فارسی است. نثر کتاب هشت بهشت مصنوع و فنی، به پیروی از سبک جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف از وصاف الحضره است. باید دانست چه در ایران و چه در ترکیه نسخه خطی کتاب اخیر؛ یعنی هشت بهشت هنوز تصحیح نشده است. محتوای کتاب هشت بهشت شامل شرح زندگانی هشت سلطان از سلاطین عثمانی است که از عثمان بیگ غازی آغاز و به سلطان بایزید دوم و جلوس یاووز سلطان سلیم ختم می شود. در این مقاله سعی شده است با توجه به تعدادی منابع در این مورد و در دست داشتن چند نسخه از نسخ خطی این کتاب که تصحیح نسخه خطی این اثر عنوان پایان نامه دکتری نگارنده بوده است ضمن معرفی اجمالی کتاب و مولف، عناصر فرهنگی موجود در «مقدمه، بهشت اول و بهشت دوم» از کتاب «هشت بهشت» نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.