سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

در این مقاله به ارائه عناصر اصلی کنترل ترافیک ، که به سه گروه طبقه بندی شده است پرداخته می شود. این عوامل تاثیر بسزایی روی ایمنی ترافیک دارند .گروهی از این عناصر کنترل ترافیک ارائه شده ، که اثرات مختلفی روی تصادفات دارد : عواملی که در کاهش تعداد تصادفات تاثیر قابل توجهی دارند و عواملی که به نظر می رسد منجر به افزایش تعداد تصادفات می شود . گروه بعدی از عناصر کنترل ترافیک ، عوامل موثر روی حمل و نقل و محیط زیست هستند. برخی از آنها می تواند حمل ونقل در جاده را بهبود بخشد و یا کاهش دهد . عواملی نیز که برای محیط زیست مفید هستند شامل کاهش آلودگی محیطی و آلودگی صوتی ، در نظر گرفته شده است.