سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا علیرضانژاد دیلمی – کارشناس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان گناوه
مرضیه دیلمی – کارشناس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان گناوه

چکیده:

به کارگیری ازون به عنوان یک عملیّات حفظ و نگهداری برای برج های خنک کننده پتانسیل خوبی برای صرفه جویی در عملیّات و حفظ و نگهداری در بخش فدرال دارد. میزان اندکی از عملکردهای ازون به عنوان یک آفَت کُش قدرتمند که نیازبه مقادیر آبِ حاصل از برج های خنک کننده را به منظور کاهش غلظت جامدات آلی و معدنی در سیستم کاهش می دهد یا این نیاز را تقریباً برطرف می سازد. عملیّات ازون هم چنین می تواند نیاز به افزودنی های شیمیایی را برای خنکسازی آب برج کاهش دهد. در یک سیستم عملیّاتی و درست نصب شده، شمار باکتری ها همراه با کاهش متعاقب رشد بیوفیلم روی صفحات مبدّل حرارتی کاهش می یابند. این کاهشِ حاصل شده در مصرف انرژی، کارآمدی عملیّات برج های خنک کننده را افزایش می دهد، و تلاش کاهش یافته برای حفظ و نگهداری، صرفه جویی هایی در هزینه به همراه فواید زیست محیطی و مطلوبیت نظمی با عنایت به ، تخلیه ی فاضلاب ازراه اِزاله کردن فراهم می آورد. برج های خنک کننده همراه با چیلرها یی برای تهویه ی هوا، گزینه های خوبی برای عملیّات ازون هستند. ازون ممکن است بیشتر از یک کندکننده یک محرّک خوردگی باشد، و این می تواند در برخی شرایط یک ضریبِ عامل باشد. با این حال، مبارزه با خوردگی در یک سیستم تمیز نسبت به سیستمی که از نظر بیولوژیکی و به لحاظ کانی شناسی معیوب باشد آسان تر است. این هشدار فنّاوری فدرال(FTA)، روش ها ی کار و اطّلاعات مفصّلی فراهم می آورد که یک مدیر انرژی فدرال برای ارزیابی کارکردهای عملیّات ازون برج خنک کننده به آن نیاز دارد. برنامه ی نمایش فنّاوری(NDTP)،فرآیند گزینش فنّاوری و مصالح عمومی برای بخش فدرال، طرح ریزی شده اند. عملیّات ازون، ذخیره سازی های انرژی و مصالح دیگر، تشریح شده اند. رهنمودها برای نصب و عملیّات مناسب فراهم شده اند. دو مورد مطالعاتی فعلی به منظور انتقال حسّ تشخیص هزینه ها و ذخیره سازی های انرژی به خواننده، ارائه شده اند. تولیدکنندگان فعلی، کاربران فنّاوری و منابعی برای مطالعه ی بیشتر برای کاربران آینده ای که سؤالات فنّی سطح بالا و خاصّی دارند که در این FTA به طور کامل مورد توجّه قرار نگرفته اند گنجانده شده است.