سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران دادگر – دانشجوی دکترا – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران
سیدمحمد حسینی ورکیانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ای
علی اکبر مراتی – عضو هیت علمی پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی – دانشگاه صنعت

چکیده:

قرار دادن پنبه در محلول سود باعث افزایش درخشندگی واستحکام پنبه می شود. خصوصا اگر این عمل تحت کشش انجام شود سبب افزایش استقامت الیاف پنبه، جذب رطوبت و جذب رنگ بیشتر پنبه میشود. اگر مرسریزاسیون بدون کششانجام شود تنها جذب رنگ بهتر میشود و شفافیت و استحکام آن بطور جزئی بهبود پیدا می کند. در روشهای متداول عملیات مرسریزاسیون نخ شامل مراحل کلاف پیچی ۱، مرسریزاسیون ۲، خشک کردن ۳ و بوبین پیچی مجدد ۴ است.[ ۱] در اینتحقیق روش دیگری که مبتنی بر انجام عملیات مرسریزاسیون به شکل پیوسته است در نظر گرفته شده است و نتایج کیفی براقیت نخ با روش پردازش تصویر در هر دو حالت مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که با بکارگیری این روش (روش پیوسته) ضمن اینکه مزیت هایی از قبیل کاهش در هزینه های تولید، اختصاص فضا و نیز کاهش نیروی انسانی را بدستآورده ایم، براقیت بیشتر نخ نسبت به همان نخ که در سیستم ناپیوسته عمل آوری شده است، حاصل شده است. کنترل تنشن تک نخ که در روش پیوسته میسر است از مزایای دیگر این روش است.