سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین وفایی نژاد – گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
محسن شاطریان –
حسین بیگی –
سیدعبدالکریم سجادی –

چکیده:

فولاد ابزارسردکار ۱۸۲۱۸۱ (SPK بدلیل برخورداری از خواصی همچون سختی پیذری و مقاومت سایش بسیاربالا جهت استفاده به عنوان قالبهای آهنگری سرد و ابزارهای برش مناسب می باشد دراینمقاله به منظور بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی این فولاد سیکلهای عملیات حرارتی با سه دمای تمپر۲۰۰ و ۳۰۰و۴۰۰ جهت رسیدن به مقادیرسختی و انژی ضربه های مختلف طراحی شده است انالیزهای ریزساختاری بوسیله میکروسکوپ نوری سختی سنجی به روش ویکرز و راکول c وهمچنین تست ضربه شارپی جهت اندازه گیری انرژی ضربه نمونه ها انجام شده اند نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای تمپرشدنکاربید های بیشتری درزمینه رسوب می یابند همچنین میزان آستنیت باقیمانده کاهش می یابد که مجموعه این عوامل باعث کاهش سختی و افزایش انرژی ضربه نمونه ها با افزایش دمای تمپر می شوند.