سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد منجزی – معاونت مدیر فنی (حفاری) مناطق نفتخیز جنوب
مهران مکوندی – شرکت ملی حفاری ایران

چکیده:

تاکنون تعداد ۴۱۴ حلقه چاه در میدان نفتی مارون حفاری شده که عمدتاً در لایه های آسماری وبنگستان بوده است اما حفاری چاه شماره ۲۲۲ مارون به عنوان اولین چاه تکمیل شده در مخزن خامی که در حال حاضر در مدار تولید است در میان این همه چاه بسیار ویژه می باشد .این ویژگی به علت وجود حجم قابل توجه گاز شیرین با فشار بسیار زیاد ( ۱۲۵۵۰ پام در عمق ۴۸۶۵ متری ) و ح فاری آن به علت عمق زیاد و همچنین طراحی لوله های جداری و وسایل تاج چاه و ادوات رشته تکمیلی که بتواند این فشار بسیار زیاد را تحمل نماید می باشد . در این مقاله سعی شده منحصراً در مورد اهداف – مشکلات و نکات مهم در حفاری و طراحی وسایل چاه همچنین مسائل مهم در طرا حی و ساخت تأسیسات سطحی بهره برداری آن بحث شود