سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
محمدرضا رحمانیان – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
محمدعلی بنی هاشمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

عملیات آبشویی مخازن فلاشینگ به عنوان یکی از مهمترین روشهای تخلیه فیزیکی رسوبات از مخازن سالهاست که در دنیا تجربه شده و چند سالی است که بصورت مدون نتایج تجربی آن مورد آنالیز قرارگرفته است اهمیت حفظ ظرفیت مخازن در دنیا و موفقیت های فراوانی که در بازیابی آن به روش فلاشینگ حاصل شده لزوم بررسی امکان پذیری اینروش مفید را در مراحل ابتدایی طراحی کلیه سدهایی که حوضه آنها آورد رسوب قابل توجهی دارد را یادآور میشود از جمله اطلاعات خروجی برنامه کامپیوتری نگهداری از حجم مفید مخازن RESCON مقدار ماکزیمم رسوباتی است برحسب تن که در هر دوره عملیات فلاشینگ می توان از مخزن تخلیه کرد دراین مقاله ضمن بررسی خصوصیاتهیدرولیکی عملیات فلاشینگ با استفاده ازبرنامه کامپیوتری نگهداری از حجم مفید مخازن به تحلیل معیارهای تجربی موفقیت عملیات مربوطه خواهیم پرداخت و ضمن یاداوری ضوابط مورد نیاز برای طراحی های آینده امکان پذیری این عملیات را برای یک سد با اطلاعات خاص مورد بررسی قرار خواهیم داد