سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگین میاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان-
محمدعلی تکاسی – گروه علوم پایه – دانشکده نفت اهواز
اسداله فرهادی – گروه علوم پایه – دانشکده نفت اهواز
ابوالفضل غریبی خراجی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده نفت اهواز

چکیده:

اکسیدهای نیتروژن حاصل از احتراق فرآورده های نفتی حاوی نیتروژن اثرات زیست محیطی مخربی بر جای می گذارند. از این روحذف نیتروژن )هیدرو دی نیتروژناسیون( از سوخت های فسیلی همواره در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه بوده است. فر آیند حذف نیتروژن در برش های نفتی، از طریق هیدروژن همواره در حضور کاتالیزور صورت می گیرد. پیدا نمودن کاتالیزورهای جدید که بتوانند با فعالیت بالا واکنش دهند همواره مورد توجه محققین بوده است. در پروژه حاضر ابتدا کاتالیزور آهن وانادیم روی پایه ی گاما آلومینا سنتز شده است. سپس این کاتالیزور توسط تکنیک های شناسایی مواد،پراش اشعهXRD( X و میکروسکوپ الکترونی روبشی TEM( تحلیل گردید. کاتالیزور سنتز شده، در راکتور ناپیوسته به منظور حذف نیتروژن از ترکیب دو دسیل آمین مورد استفاده قرار گرفت و تأثیرات دما و زمان واکنش روی فعالیت کاتالیزوری آزمایش گردید. از آن جا که در این فرآیند نیتروژن موجود به صورتNH3 حذف می گردد، با توجه به درصد تبدیل، بهینه ی دما و زمان فرآیند، دمای ۴۸۴ درجه سانتی گراد و زمان ۳ ساعت گزارش شد