سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی صادق زاده – مرکز تحقیقات مهندسی – دانشگاه یزد – یزد

چکیده:

آبگرمکن های خورشیدی ترموسیفونی غیر مستقیم، بواسطه ارزانی ، سادگی عملکرد و نگهداری بر انواع دیگر ارجح هستند ولی مسئله اصلی آنها یخ زدگی لوله های رفت و برگشت آب در زمستان است. در این مقاله مبادله کننده گرما ای معرفی می شود که در بخش بیرونی آن، لوله آب گرم درون لوله آب سرد قرار دارد و با استفاده از گرمای هوای درون ساختمان از بروز پدیده یخ زدگی جلوگیری می شود. در این سیستم آب راکد موجود در لوله فلزی (گرما گیر) واقع در زیر سقف گرم شده و در یک چرخه ترموسیفونی گرمای جذب شده به بخش بیرونی سیستم منتقل می شود تا اتلاف در آن را جبران کند. نمونه آزماشگاهی در یک سرد کننده با دمای پایه -۲۲±۲°c( معادل با دمای محیط زمستانی بیرون) در شرایط منبع خالی و پر آزمایش گردید در حالی که لوله فلزی درون جعبه ای با دمای قابل تنظیم در گستره ۱۵-۴۰ درجه سانتیگراد جا سازی شده بود. نتایج حاکی است عایق بندی بخش بیرونی سیستم ، افزایش طول لوله فلزی گرماگیر درونی و پر بودن منبع باعث می شود که دمای آستانه یخ زدگی کاهش یابد. در سیستمی با منبع آب پر، دمای آستانه یخ زدگی۱۸° درجه سانتیگراد بدست آمد. نمونه کاربردی نیز ساخته و بر روی آبگرمکن خورشیدی نصب شده و عملکرد رضایت بخشی داشته است.