سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود نصیری – مدیر تحقیق و توسعه شرکت شیمیایی آناسیمین
مریم حاتمی –
سیدفرزین حسینی –
بیتا زمانی –

چکیده:

با توجه به کیفیت مایع ظرفشوئی و عملکرد این محصول در ارتباط با امولسیون کنندگی چرک و افزایش کارآیی آن تلاشهای فراوانی در شرکت آناسیمین جهت تولید داخلی و معرفی سورفکتانت غیر یونی کوکو آمید و پروپیل دی متیل آمین اکساید با خصوصیات برتر صورت رفته است. گروه آمین اکسایدها مشابه گروه بتائین ها هستند زیرا در PH اسیدی شبیه سورفکتانت های کاتیوتیک عمل می کند و در PH قلیایی به صورت ناتیوتیک هستند. افزودن مقادیری از ترکیبات آلی فعال کننده سطح همانند گروه آمین اکسایدها می توانند به طور قابل ملاحظه ای در ویژگی های کف تأثیر بگذارد. در فرمولاسیون های پیشرفته دنیا و در شرکت هایی همانند هنکل و P&G از گروه آمین اکسایدها استفاده می شود با این توصیفا و با توجه به اینکه در فرمولاسیونهای به کار گرفته شده در داخل کشور از سورفکتانت غیر یونی پرمصرفی همانند ک وکوتات فنی اسید دی اتاتول آمید استفاده می شود. گروه آمین اکسایدها می تواند جایگزینی بسیار مناسب با خصوصیات برتر باشد. در بررسی های آزمایشگاهی و نتایج آزمایشات واحد R&D شرکت شیمیایی آناسیمین در بهینه کردن فرمول مایع ظرفشوئی در جهت کیفیت و ا فزایش کارایی، که در ارتباط با فرمول پیشنهادی شاهد در مایع ظرفشویی از آمیزه ی دو گروه آنیونی LABS و ALES و سورفکتانت غیر یونی آمین اکساید تهیه گردیده است نشان می دهد که کارایی امولسیون کنندگی چرک به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.