سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد ستوهیان – استادیار
میرعلی قرشی زاده – کارشناسی ارشد
سنا قرشی زاده – دانشجوکارشناسی

چکیده:

بلاهایی طبیعی به ویژه زلزله پدیدهای است که بشر با این سطح دانش هنوز نتوانسته است مبادرت به پیش بینی و جلوگیری از بروز آن بنماید اما نتوانسته است راههای کاهش خسارت را شناسایی کند. ضربه هایی که زلزله به پیکر اقتصاد وارد می کند باعث پایین نمد سطح درآمد و معیشت مناطق زلزله زده میگردد. در این مطالعه تلاش شده است از نظر اقتصادی برای شناسایی نثار اقتصادی زلزله زرند راه های ارزیابی و برنورد خسارت های ناشی از وقوع زلزله بررسی شود.