سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساناز حدادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی
امیراعتماد شهیدی – استاددانشگاه علم وصنعت
ابراهیم جباری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مشخصات امواج ناشی ازباد برای انجام هرگونه پروژه مهندسی ساحل و دریا مورد نیاز می باشد روشهای متعددی ازقبیل روشهای تجربی مدلهای عددی و محاسبات نرم برای پیش بینی امواج دریا توسعه یافته است دراین تحقیق ازمدل عددی SWAN برای مدلسازی پارامترهای امواج دربندرانزلی استفاده شد مقایسه نتایج بدست آمده با اطلاعات اندازه گیری شده توسط بویه انزلی نشان میدهد که مدلسازی انجام شده از دقت خوبی برخوردار است.