سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان رسولی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الناز پوربافرانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمداسماعیل نظری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی محمدی اردهالی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به اهمیت سیستم های فتوولتائیک PVدر میان سایر منابع انرژی تجدید پذیر لزوم مدل سازی و شبیه سازی این سیستم ها قبل از نصب به جهت هزینه بالا ، امری ضروری می باشد. لذا دست یافتن به مدلی که بتواندنتایجی شایسته وصحیح از سیستم مورد مطالعه حاصل کند اجتناب ناپذیر می باشد.هدف از انجام این مطالعه بررسی عملکرد مدل دو دیودی ماژولPVتحت شرایط محیطی مختلف می باشد. در ابتدا مدل سازی مدل دو دیودی ماژولPV شرح داده شده است. ش رایط بررسی شده در این مطالعه شامل بررسی اثر گرد و غبار، تغییراتAir Mass اثر دما و سرعت باد می باشند. نتایج نشان می دهد که عملکرد این مدل تحت شرایط گرد وغبار تحت تاثیر قرار گرفته و میزان توان استحصالی از آن به علت کاهش میزان تابش رسیده به سطح ماژول کاهش پیدا می کند