سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شریفه حق شناس – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

از اواخر دهه ی پنجاه میلادی تحولی در جهان آغاز شد که بعدها آن را موج سوم نام نهادند از آن زمان تاکنون فناوری اطلاعات به عنوان راهبرد هدایت گر این موج پیشگام پیوسته ابداعات نوینی را برای بشر به ارمغانآورده است فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقا کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با اموزش و سیستم یادگیری یک فرایند چندوجهی و پیچیده است تنها امر مداوم ثابت دراین فرایند تغییر است بالاترین میزان موفقیت در امر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری زمانی حاصل می شود که ازسردرگمی و بهت زدگی درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات خارج شویم و ذهن و احساس خود را بر شگفتی های یادگیری متمرکز کنیم فناوری با ارائه مجموعه ی متنوعی شیوه های آموزشی و یادگیری دانش را برای کسب آگاهی در زمینه مورد علاقه شان تشویق می کند و یادگیری معنی دار را میسر می سازد. افخمی ۱۳۸۵ص ۱۰ تاسیس مدارس هوشمند یکی از راهکارهای اتخاذ شده در پاسخگویی به نیازهای نوین امروزی می باشد.