سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حافظ عبدالکریمی کومله – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت، ایران
محمد مهدی رئیس سمیعی – استادیار گروه معماری، هیئت علمی بازنشسته دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده:

امروزه ساخت و ساز بخش عظیمی از انرژی مصرفی و انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان را به خود اختصاص داده است. نزدیک به ۵۰ درصد از کل انرژی مصرفی جهان و حدود ۳۸ درصد از کل گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در دنیا مربوط به بخش ساختمان سازی است، همچنین تحقیقات نشان داده است که بخش ساختمان و ساخت و ساز یک سوم از کل میزان مصرف منابع انرژی، آب پاک و مصالح زمین را به خود اختصاص داده است لذا ساخت خانه های جدید فرصتی را ایجاد می کند تا با این مشکل جدی روبرو شده و راه حل هایی را در کاهش مصرف انرژی و توقف انتشار گازهای مخرب لایه ازن ارائه دهد. تدوین برنامه ریزی ها و استاندارد های خانه سازی در راستای کاهش انتشار کربن و کاهش مصرف انرژی مدت هاست که در کشورهای مختلف آغاز شده است و معرفی سیستم های انرژی با ضریب انتشار کربن پایین در دستور کار سازمان ها و نهاد های متولی مدیریت مصرف انرژی قرار گرفته است. در این راستا موسسه انرژی آمریکا با معرفی سیستم رتبه بندی لید، استانداردهایی را برای رتبه بندی و کیفیت ، مدون کرد با توجه به گستردگی این سیستم، می توان سیستم رتبه بندی لید را موفق ترین روش ممیزی عملکرد محیطی ساختمان ها معرفی کرد. روش تحقیق به صورت تحقیق کیفی با رویکرد کاربردی و با ابزار مطالعات کتابخانه ای و اسناد جمع آوری شده از موسسه ممیزی عملکرد محیطی ساختمان، لید می باشد، و راهکارهایی برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن، صرفه جویی و کاهشمصرف انرژی ارائه می شود.