سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرائی – دانشیار دانشگاه تهران
رضا بیگلریان –

چکیده:

دردودهه گذشته تلاشهای فراوانی به منظور کاربرد سیستم های کنترل مدرن درسازه های درمعرض زلزله انجام شد هاست گروه مهمی ازاین سیستم ها سیستم های کنترل غیرفعال اند که بدون نیاز به هیچ گونه منبع انرژی خارجی و فقط با استفاده ازحرکت سازه ارتعاشات لرزه ای را کاهش میدهند میراگرهای جرمی و مایع تنظیم شده ازجمله سیستم هایه غیرفعال هستند که برای غلبه برارتعاشات لرزه ای استفاده میشوند اساس کار این میراگرها ایجاد اینرسی ثانویه درسازه می باشد دراین مقاله میراگر ترکیبی موازی جرمی و ستون مایع تنظیم شده با نسبت های جرمی ۰/۰۳۵-۰/۰۰۵و۰/۰۳-۰/۰۱و۰/۰۲-۰/۰۲ درنظر گرفته شدهاست تحلیل تاریخچه زمانی برروی سازه های ۲۰طبقه تحت زلزله های نورثریج طبس و لوما پرایتا با استفاده ازنرم افزار شبیه سازی Matlab انجام شده است عملکرد لرزه ای میراگرهای تک و ترکیبی موازی تحت زلزله های مختلف انجام و مقایسه شده اند نتایج حاکی ازاین است که عملکرد میراگر ترکیب یموازی تحت زلزله های مختلف متفاوت است و نسبت جرمی میراگرهای جرمی و ستون مایع تنظیم شده یکی ازپارامترهای مهم درکارایی و عملکرد بهینه میراگرهای ترکیبی موازی می باشد.