سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خالو – استاد دانشگاه صنعتی شریف
کاوه اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

ساختمان ها و پلها درنواحی با خطر لرزه ای زیاد مستعد خرابی های شدید و فروپاشی بهدلیل تغییر شکل های جانبی زاید در حین زلزله می باشند به ویژه المان های تیر – ستون درسازه های بتنی مسلح RC به شدت اسیب پذیر هستند و به عنوان ضعیف ترین اتصال در چنین سیستمهای سازه ای به حساب می ایند ایین نامه های طراحی لرزه ای حاضر تاکید دارند که سازه های مقاوم در برابر زلزله به اندازه کافی به وسیله جزئیات امارتور گذاری مناسب درنواحی بحرانی شکل پذیر باشند تا ازرفتار الاستیک سازه تحت زلزله های متوسط مطمئن شوند.