سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ضیاء الدین اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
ابوالفضل حسنی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
جبارعلی ذاکری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از روشهای موثرجهت مقابله با ارتعاش و آلودگی صوتی ناشی از سیستم حمل ونقل ریلی استفاده از لایه ارتجاعی پلی اورتان تمام مقطع فرش الاستیک درزیربستر بتنی روسازی راه آهن می باشد ساختار خطوط بتنی الاستیک با خطوط بتنی معمولی غیرالاستیک کاملا متفاوت بوده و باعث تغییرات قابل توجه در مقادیر لنگرهای خمشی تنشها تغییر مکان قائم دال و … می شود لذا ایجاد تغییر در دال بتنی روسازی الزامی می بادش دراین مقاله سعی شده تا با مدلسازی یک نوع متداول از روسازی بتنی الاستیک تغییرات ایجاد شده درمقادیر پارامترهای موثر روسازی نظیر لنگرهای خمشی تغییر مکان قائم دال تنش کششی و تنش فشاری مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است.