سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام حاج هاشمی – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا امید خواه – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس
مجید پاکیزه – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد مقدم – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق غشاء شبکه ترکیبی پلی سولفون/ TiO2 به روش ریخته گری محلول ساخته شد نانوذرات TiO2 با درصد های وزنی مختلف به محلول ریخته گری اضافه شدند و اثر افزیاش نانوذرات TiO2 برتراوایی انتخاب پذیری غشا پلی سولفون مورد بررسی قرارگرفت