سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر توکلی مهرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه سمنان
خسرو حسینی – استادیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
حجت کرمی – استادیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

آبشستگی اطراف تکیه گا ههای کناری پل، از عوامل مهم در واژگونی پل ها به شمار می آید. روش های مختلفی برای جلوگیری و یا کاهش آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل ها ارائه شدهاست. استفاده از طوق از جمله روش هایی است که مورد توجه محققین قرار می گیرد. در این تحقیق شبیه سازی عددی جریان و آبشستگی بستر پیرامون تکیه گاه با استفاده از نرم افزار FLOW 3D با نتایج مدل آزمایشگاهی کالیبره گردید و سپس اثر طوق مستطیلی در ترازهای بستر و زیربستر بر پارامترهای هیدرولیکی جریان و نیز عمق آبشستگی پیرامون تکیه گاه مورد بررسی قرار گرفت