سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی ارونقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل، یکی از مهمترین عوامل تخریب کننده پلها محسوب می شود. تاکنون محققین زیادی به بررسی آبشستگی اطراف پایه پل پرداخته اند که به دلیل پیچیدگی مسئله وتعدد عوامل مختلف هنوز راه حل واحدی برای مسائل آن مطرح نشده است . روشهای مختلفی برای جلوگیری و یا کاهش آبشستگی اطراف پایه پل ارائه شده است. استفاده از طوق از جمله روشهایی است که مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این تحقیق با به کارگیری طوق مستطیلی در پایه استوانه ای، مشاهده شد طوق سرعت آبشستگی را کاهش می دهد و علاوه بر آن عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل بخصوص در پشت پایه کاهش می یابد. ابعاد طوق نقش زیادی را در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل دارند . در این تحقیق تاثیر ضخامت طوق در کاهش آبشستگی اطراف پایه یل مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد افزایش ضخامت طوق کارایی آن را کم می کند. با تحلیل آزمایشها ضخامت مناسب طوق، ۵ در صد قطر پایه پل پیشنهاد گردید.