سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محسن معمارزاده – مدیر امور تصفیه خانه های آب استان اصفهان

چکیده:

— تصفیه خانه آب اصفهان یکی از پیشرفته ترین و بزرگ ترین تصفیه خانه های آب ایران و خاور میانه با ظرفیت نهایی آب دهی ۵/۱۲ متر مکعب در ثانیه می باشد.با هدف بررسی عملکرد مجموعه تصفیه خانه شامل مدیریت ،نیروی انسانی و تجهیزات وهمچنین بررسی عملکرد صافی های سه لایه ای وحوض های ته نشین کننده مجهز به سیستم لاملا در کنترل بحران ناشی بارندگی شدیداین مطالعه و به روش میدانی انجام شد. با استفاده از دستورالعملهای تدوین شده مبنی بر الزام مشاهده روزانه سایت های هواشناسی معتبر و اطلاع از وضعیت جوی فعلی و آتی منطقه و به دست گرفتن مدیریت زمان و مدیریت بحران،تشکیل تیم بحران وآماده کردن سیستم و تجهیزات و مواد شیمیائی لازم و همچنین شناسائی وارتباط با مراکز بالا دست و مرتبط از بروز یک بحران در انتقال آب شرب در سطح استان اصفهان جلوگیری بعمل آمد. با توجه به انجام اقدمات بسیار ساده ولی موثر نشان داده شد که در مقابله با بحران ناشی از سیلابی شدن آب خام ورودی در اثربارندگی شدید و افزایش کدورت آب خام ورودی به تصفیه خانه به مرز NTU7000(حداکثر کدورت طراحی NTU600)و در طول ۲۴ ساعت بحران ، آب خروجی از تصفیه خانه آب بدون وجود کمترین مشکل کمی و کیفی بامتوسط کدورت ورودی NTU 2901 و بامتوسط کدورت خروجی NTU1/14 با دبی متوسط ۶۳۹۳ لیتر بر ثانیه به شبکه توزیع انتقال داده شد که این اعداد نشان دهنده ۹۶/۹۹ در صد کاهش کدورت در شرایط بحران پیش آمده می باشد. همچنبین راندمان حذف کدورت در فیلترهای سه لایه ای در مقایسه با فیلترهای دو لایه ای به ترتیب۱/۹۶و۹۱ در صد و راندمان حذف کدورت در حوض های ته نشین کننده مجهزشده به سیستم لاملابا حوض های ته نشین کنندهمعمولی در حذف کدورت به ترتیب۵/۹۹و۱/۹۹ در صد در شرایط بحران بدست آمد.