سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی معرفت – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر راد – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سیستم های گرمایشی ازکف تابشی به دلیل ایجاد شرایط آسایش حرارتی قابل قبول با مصرف انرژی نسبتا کم امروزه درصنایع مختلف جهت گرمایش فضا مورد توجه ویژه قرارگرفته است دراین مقاله به مقایسه عملکرد سیستم های گرمایش از کف تابشی درسوله های صنعتی ازلحاظ آسایش حرارتی و مصرف انرژی با سیستمهای گرمایشی یونیت هیتر درشرایط آب و هوایی شهرتهران پرداخته ایم فضای مورد بررسی سوله ای به مساحت ۸۰۰متر مربع بوده و جهت بررسی آسایش حرارتی درسیستم های تابشی و مقایسه با سیستم های یونیت هتیر ازمعیار آسایش حرارتی فنگر که یکی از کاملترین و معروفترین معیارهای اسایش حرارتی می باشد استفاده شده است نتایج نشان میدههد که استفاده ازسیستمهای گرمایش ازکف تابشی درفضاهای صنعتی م یتواند علاوه برمصرف بهینه انرژی درصنایع آسایش حرارتی مطلوبی را نیز برای ساکنان تامین کند.