سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه زاهدی – مدرس دانشکده فنی حضرت رقیه یزد

چکیده:

با توسعه تکنولوژی شبکه (شبکههای مشتری/خدمتگزار چند لایه)، برنامههای کاربردی مبتنی بر سیستم توزیع شده رایجتر شده است. در این برنامههای کاربردی، چندین نسخه داده در پایگاه دادههای مختلف، ذخیره میشوند. بنابراین باتوجه به دسترسی توزیعشده و پایگاهداده تکرار شدهDDBSبا مشکلات متفاوتی مواجه میشود. مخصوصا، کنترل دسترسی و مدیریت تراکنش درDDBSنیاز به مکانیسم متفاوت برای نظارت بازیابی داده و بهنگامسازی پایگاهداده دارد و سنکرونکردن داده خیلی مهم است. همچنین بهینهسازی پرسوجو در یک محیط توزیع شده، یک وظیفه سخت است و نیاز به اطلاعات کافی دارد. برنامههای کاربردی که از پایگاه داده توزیعی اوراکل استفاده میکنند،ممکن است با موضوعات عملکردی بالقوه مواجه شوند که اغلب منجر به صرف زمان طولانی برای عملیات کسب وکار، صرف هزینه زیاد برای طراحی جدید یا سخت افزار اضافی میشود. علت این مسائل این است که برنامههای کاربردی که برای استخراج داده از پایگاه داده توزیعی، طراحی میشوند نیاز به ملاحظات عملکردی ویژه در مقایسه با پایگاه داده محلی دارند. این مقاله به منظور بررسی چگونگی انجام وظایفی از قبیلمدیریت تراکنش توزیع شده، همگامسازی دادهها و بهینهسازی پرسوجوهای توزیعی در سیستم مدیریت پایگاهداده اوراکل انجام شده است