مقاله عملکرد سیستم تصفیه زمینی و گیاه وتی ور برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری غرب اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۱۱ تا ۵۲۰ منتشر شده است.
نام: عملکرد سیستم تصفیه زمینی و گیاه وتی ور برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری غرب اهواز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفیه زمینی
مقاله گیاه وتی ور
مقاله تصفیه تکمیلی
مقاله لایسیمتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی فر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقیقی فرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: تکدستان افشین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمسعود افشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در یک دهه گذشته فعالیت های مربوط به جمع آوری و تصفیه فاضلاب، در نقاط مختلف کشور که دارای شرایط اقلیمی متفاوتی هستند توسعه قابل توجهی داشته است . در این راستا، انتخاب راهکاری مناسب از لحاظ فنی و اقتصادی برای تصفیه فاضلاب قابل توجه است . یکی از روش های بومی و ارزان قیمت تصفیه، استفاده از سیستم زمین و گیاه است .هدف از این مطالعه تعیین کارایی خاک منطقه اهواز و گیاه وتی ور در کاهش نهایی بارآلی از فاضلاب تصفیه شده شهری می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه پایلوتی شامل سه عدد لایسیمتر در محل تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز نصب گردید . در سه لایسیمتر مورد استفاده به ترتیب ، اول ، خاک منطقه ، دوم ، خاک منطقه همراه با گیاه وتی ور و لایسیمتر و سوم چیدمان مصنوعی خاک(خاک منطقه، ماسه سیلیس(۰٫۵-۱میلی متر) و شن(۳۰-۱۵ میلی متر) استفاده گردید. پساب از خروجی حوضچه ته نشینی ثانویه توسط پمپ با سه نرخ فیلتراسیون ۰٫۲، ۰٫۶، ۱ میلی لیتر در دقیقه با سه بار تکرار در هر سرعت به سیستم انتقال و نمونه برداری از ورودی و خروجی صورت گرفت.
یافته ها: میانگین بازدهی حذف BOD5 و COD خروجی از سه لایسیمتر خاک منطقه با رویش گیاه وتی ور، خاک منطقه بدون رویش گیاه و چیدمان مصنوعی برای نرخ فیلتراسیون ۰٫۲ به ترتیب ۷۳٫۲۷ و ۶۸٫۳۹، ۵۸٫۹۱ و ۵۰٫۳۴، ۳۷٫۶۲ و ۳۵٫۹ درصد و نرخ فیلتراسیون ۶/۰ به ترتیب ۴۹٫۴۷ و ۴۱٫۹۷، ۴۳٫۱۶ و ۲۸٫۳۱ ، ۳۳٫۶۸ و ۲۵٫۵۵ درصد و نرخ فیلتراسیون ۱ به ترتیب ۲۶٫۴۴ و ۳۱٫۴۴، ۱۹٫۹۵ و ۱۷٫۸۱، ۱۲٫۰۶ و ۱۴٫۷۹ درصد بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بهترین میزان درصد حذف را لایسیمتر خاک منطقه با رویش گیاه وتی ور با نرخ فیلتراسیون ۰٫۲ دارا بوده است. بر اساس نتایج حاصل، سیستم گیاه – زمین می تواند پساب تصفیه خانه های فاضلاب را با شرایط استاندارد تخلیه پساب به محیط منطبق سازد، لذا در صورت وجود زمین کافی و دردسترس ، گزینه ای اقتصادی با کاربری آسان برای تصفیه تکمیلی فاضلاب ها است.