سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر عسگری مارنانی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مریم یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
نگار قره شیر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

با توجه به اینکه جوش ها به عنوان یکی از مهمترین اتصال دهنده ها ا زحساسترین قسمت های باربری در اتصالات سازه های فولادی هستندبررسی رفتار و مقاومت آنها در سازه ها امری الزامی می باشد در مقاله پیش رو با استفاده ازنرم افزار اجزای محدود و به روش تحلیل غیرخطی الاستیکی به بررسیر فتار جوشهای گوشه نیم جناغی یک طرفه و نیم جناغی دو طرفه از نقطه نظر مقاومت شکل پذیری و تاثیر باربری آنها برسطح عملکرد قاب های خمشی فولادی پرداخته شده است گسیختگی در جوش نیم جناغی یک طرفه همیشه با شروع ترک از ریشه جوش آغاز می شود که حالت نامطلوبی درگسیختگی محسوب می شود.